Przedszkole Miejskie nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Smoka Felusia w Mielcu

Nasi absolwenci

Strona główna -> Nasze przedszkole

 

 

 

Oto powody, dla których należy realizować wczesną edukację przedszkolną dzieci:

  • większość możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia
  • edukacja przedszkolna najefektywniej pomaga wyrównywać szanse edukacyjne dzieci
  • wychowanie przedszkolne pozwala wzbogacić wartości i doświadczenia wyniesione z domu o doświadczenia rówieśników
  • obecność dziecka w grupie przedszkolnej stwarza nauczycielom okazję do jego profesjonalnej obserwacji i ewentualnego zauważenia niepokojących zachowań czy niedostatku podstawowych umiejętności
  • nauczyciel może rozwijać i korygować zaburzone funkcje dziecka
  • w przedszkolu można skutecznie kształtować gotowość dziecka do nauki szkolnej  i przez to zapewnić mu lepsze szanse edukacyjne

 

Nasze Przedszkole wspiera

wszechstronny rozwój dzieci zapewniając:

 

 

- opiekę wykwalifikowanej, miłej i ciepłej kadry pedagogicznej w godzinach od 6.00 – 17.00,

 


- smaczne i zdrowe posiłki dostosowane do potrzeb  żywieniowych  dzieci (uwzględniając indywidualną dietę dziecka),

 


- oferujemy zajęcia i zabawy organizowane z uwzględnieniem nowoczesnych metod i innowacji pedagogicznych uznanych pedagogów, dostosowujemy je do potrzeb i możliwości dziecka:

 


Metoda Pedagogiki Zabawy wykorzystująca różne pląsy, zabawy muzyczno – ruchowe, tańce w celu integracji dzieci. Poprzez muzykę i ruch dzieci wyrażają siebie, relaksują się i wyzwalają pozytywne emocje.

 

Metoda Jacobsona, czyli metoda relaksacji przy muzyce, połączone z ćwiczeniami oddechowymi. Można ją wykorzystać w pracy indywidualnej, jak i z całą grupą.

 

Metoda Carla Orffa polegająca na twórczym obcowaniu z muzyką, realizowana za pomocą ruchu, tańca, śpiewu, grze na instrumentach, pantomimie i mowie.

 

Metoda Frositg doskonaląca koordynację wzrokowo-ruchową i spostrzeganie.

 

Metoda aktywnego Słuchania Muzyki Bati Strauss, której celem jest przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej.  Właśnie poprzez „aktywne słuchanie”, czyli proste ruchy rytmiczne oraz ruchy taneczne -  dzieci mimowolnie poznają strukturę utworów muzycznych.

 

Metoda Dobrego Startu główną rolę w tej metodzie odgrywają trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywane ruchy w odpowiednim czasie i przestrzeni). Celem tej metody jest usprawnianie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno – ruchowego, kształcenie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jest to system ćwiczeń i zabaw ruchowych. Metoda ta  wykorzystuje ruch, dotyk i wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne oraz społeczne.  Jest propagowana na całym świecie, a zajęcia nią prowadzone przyczyniają się do integracji grupy, nawiązania bliższego kontaktu, a także wspomagają rozwój psychomotoryczny małych dzieci.

 

Metoda Denisona inaczej kinezjologia edukacyjna, wykorzystująca odpowiednio dobrane ruchy naprzemienne oraz ćwiczenia fizyczne, stymulująca różne funkcje psychiczne. Pomaga w skupieniu uwagi, relaksacji, zmniejsza trudności w nauce. To nic innego jak „gimnastyka mózgu”, w czasie której współpracują obie półkule mózgowe. Dzięki temu łatwiej przyswajamy sobie nową wiedzę i umiejętności.

 

Metoda A. i M. Kniesów cechująca się ekspresją ruchową i aktywnością ćwiczących. Polega na odwzorowaniu ruchów prowadzącej osoby, utrzymywaniu tych ruchów w rytmicznym tempie lub we własnym rytmie. Wprowadza ona wiele kreatywnych i ciekawych ćwiczeń.  Metoda ta charakteryzuje się jednoczesnym użyciem do ćwiczeń ruchowych dwóch przyborów. Polega na improwizacji, indywidualnej interpretacji muzyki, elastyczności, płynności i swobody ruchów.

 

Dotyk i komunikacja M. Ch. Knill jest to zestaw ćwiczeń wykonywanych przy odpowiednio dobranej muzyce, podczas których dzieci rozwijają świadomość własnego ciała i koordynację ruchów. Ma też działanie relaksacyjne.

 

Arteterapia metoda wyrażania siebie poprzez różne dziedziny sztuki.

 

Tańce integracyjne wyrażanie siebie poprzez muzykę i taniec,  jest także pewną formą relaksu. Ma też na celu zintegrowanie dzieci, właśnie poprzez zabawę i taniec.

 

Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka” , której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych .

 

Elementy Montessori celem tej metody jest rozwijanie indywidualnych cech osobowości dziecka, formułowanie prawidłowego charakteru, zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz nauka współdziałania.  Dziecko uczy się czynności życia codziennego, rozwija zmysły, zdobywa praktyczne umiejętności poprzez aktywność własną.

 

Metoda wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak wprowadzenie dziecka poprzez zabawę w świat pisma. Umożliwia wczesne kształcenie umiejętności czytania.  Początkiem jest imię dziecka i to dzięki niemu otwiera się dziecku drogę do świata pisma.

Innowacyjna metoda „Dough Disco”: jest to metoda autorstwa Shonette Bason- Wood, ciesząca się ogromną popularnością w Wielskiej Brytanii, a która zagościła u nas na dobre. Opiera się ona na technice neuronauki zwanej „tappingiem”, która pomaga rozwijać zdolności motoryczne, a także psychologiczne (motywacja, koncentracja, nastawienie). To zabawa, która łączy  w sobie serię ćwiczeń dłoni i palców, mających na celu poprawę kontroli mięśni. Dodatkowo zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Ruchy te rozwijają u dziecka zręczność motoryczną i ruchową, ręka-oko, a przy tym rozwijają u dzieci poczucie własnej wartości oraz pewności siebie. Ostatecznie, ogólnym celem tej metody jest wsparcie umiejętności pisania ręką u dzieci a także nauka języka angielskiego.


- zapewniamy możliwość realizacji zainteresowań i talentów dzieci poprzez udział w :
* Kółku Teatralnym
* Kółku Plastycznym

 


Dzieci mogą brać także udział w następujących

 

zajęciach dodatkowych:

 

* Język angielski – prowadzony dwa razy w tygodniu


* Rytmika – raz w tygodniu

* Zajęcia – audycje muzyczne prowadzone przez artystów z Filharmonii w Rzeszowie – raz w miesiącu,


*  Religia – raz w tygodniu prowadzona przez katechetkę

 

 

 

 

 

Ponadto nasze dzieci są objęte opieką specjalistów:

 

 

 

- logopedy,

 

- psychologa,

 

- rehabilitanta,

 

- terapeutów

 - poprzez uczestnictwo w różnych konkursach (na terenie miasta, województwa, kraju, a także Europy),olimpiadach, przeglądach dzieci rozwijają twórczą aktywność słowną, muzyczną i plastyczną,

 


- jesteśmy uczestnikami różnych akcji i projektów ogólnopolskich i nie tylko np:

* Ogólnopolski Projekt "Mały miś w świecie wielkiej literatury"

* Międzynarodowy projekt "Piękna nasza Poska cała",

 

* „Cała Polska czyta dzieciom”,

 

* Akcja „Korek” – zbiórka plastikowych nakrętek,

 

* Akademia Zdrowego Przedszkolaka – jej celem jest poprawa jakości odżywiania dzieci przedszkolnych i poszerzenie świadomości w zakresie naturalnego odżywiania www.zdrowyprzedszkolak.pl,

 

* Zbiórka zużytych baterii,

* Gramy z "Wielką Orkiestrą świątecznej Pomocy" i wspieramy inne akcje charytatywne


- każde dziecko ma okazję doświadczyć radości świętowania swoich urodzin w gronie kolegów i koleżanek z grupy,

 


- wspomagamy rozwój dzieci niepełnosprawnych poprzez tworzenie indywidualnych programów pracy, a także stworzenie im takich warunków, aby mogły włączyć się w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw i obowiązków,

 


- dzieci biorą udział w różnych teatrzykach wystawianych przez profesjonalistów, wycieczkach bliższych i dalszych, spacerach i zabawach na powietrzu oraz w licznych uroczystościach ,

 

 

 

- współpracujemy z różnymi instytucjami kulturalno - oświatowymi na terenie miasta.

 
Ulti Clocks content
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Kalendarz


Dzisiaj jest: Piątek
18 Września 2020
Imieniny obchodzą
Dobrowit, Irena, Irma, Józef, Ryszarda,
Stefania, Tytus, Zachariasz

Do końca roku zostało 105 dni.
Zodiak: Panna


Łącznie wizyt na stronie162122

Przedszkole Miejskie nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Smoka Felusia w Mielcu