• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Przedszkole Miejskie nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Smoka Felusia w Mielcu

herb konina godlo polski Logo BIP

Deklaracja dostępności Przedszkola Miejskiego nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Smoka Felusia w Mielcu

Przedszkole Miejskie nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Smoka Felusia w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Soka Felusia w Mielcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub słabosłyszących,
 • - brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • - nie wszystkie pliki pdf mogą być dostępne cyfrowo (skany)
 • - nie wszystkie pliki graficzne posiadają opisy alternatywne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Dzieciuch.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 177874791

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Soka Felusia w Mielcu
 • Adres: ul. Warneńczyka 4
  39-300 Mielec
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 177874791

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Wejście do budynku przy ulicy Warneńczyka 4 znajduje się od strony ulicy. Przy budynku znajduje się ogrodzony parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

2. Przedszkole jest w pełni dostosowane do osób niepełnosprawnych, jest budynkiem dwukondygnacyjnym w części administracyjnej, do której dostać można się za pomocą windy zamieszczonej w budynku. Drzwi do budynku otwierają się wyłącznie ręcznie.
Po pokonaniu pierwszych drzwi należy użyć domofonu/ karty w celu otworzenia drzwi do holu, z którego możemy udać się w prawą stronę gdzie znajduje się wejście do szatni oraz z szatni wejście do przedszkola, drzwi otwierane ręcznie, lub w lewą stronę, gdzie znajdują się toalety, wejście do pomieszczeń technicznych (kuchnie i zmywalnie, gabinet intendenta,) oraz wejście umożliwiające dostanie się do schodów prowadzących na piętro oraz windy, którą osoby niepełnosprawne mogą wjechać na pierwszą kondygnację budynku, w celu dostania się do pomieszczeń administracyjnych (gabinet dyrektora, sale specjalistyczne) oraz auli przedszkola.  Dostosowany jest również do osób niewidomych oraz słabo widzących (oznaczenie w alfabecie Brailla nazw grup oraz oznaczenia powierzchni podłogowych) jak również do osób słabo słyszących z aparatami słuchowymi ( w budynku zamontowana została pętla indukcyjna).

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Natomiast pies powinien posiadać aktualne badania i szczepienia oraz potwierdzenie statusu psa asystującego.

3. Budynek (budynek Szkoły Podstawowej nr 11) przy ulicy Warneńczyka 2, gdzie mieści się oddział zerowy przedszkola, jest budynkiem parterowym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wejście główne mieści się przy ul. Warneńczyka 2. Sala przedszkolna mieści się w pobliżu szatni szkolnych (pomieszczenie nr 23). Nie posiada barier architektonicznych, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzorkowymi, słuchowymi.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

facebook