Przedszkole Miejskie nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Smoka Felusia w Mielcu

Nasi absolwenci

Strona główna -> DOSTĘPNOŚĆ -> Deklaracja dostępności

 

 

Deklaracja dostępności

 

Przedszkole Miejskie nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Smoka Felusia w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Przedszkola Miejskiego nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Soka Felusia http://www.przedszkole20.mielec.pl/

Data publikacji strony internetowej:    2012-02-07             

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2020-09-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 

Informacja o ułatwieniach dla użytkowników:

- Strona wyposażona jest w tryb kontrastowy, dzięki temu materiały osadzone
na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

- Możliwa zmiana rozmiaru strony:

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

- Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

- Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

- W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

- Linki– także te prowadzące do serwisów zewnętrznych– otwierają się w tym samym oknie.

Treści niedostępne :

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub słabosłyszących,

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Przedszkole deklaruje dołożenie starań, aby zamieszczane na stronie materiały i funkcjonalności spełniały wytyczne związane z dostępnością.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Małgorzata Dzieciuch, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 17 7874791/92.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

1.Wejście do budynku przy ulicy Warneńczyka 4 znajduje się od strony ulicy. Przy budynku znajduje się ogrodzony parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

2. Przedszkole jest w pełni dostosowane do osób niepełnosprawnych, jest budynkiem dwukondygnacyjnym w części administracyjnej, do której dostać można się za pomocą windy zamieszczonej w budynku. Drzwi do budynku otwierają się wyłącznie ręcznie.
Po pokonaniu pierwszych drzwi należy użyć domofonu/ karty w celu otworzenia drzwi do holu, z którego możemy udać się w prawą stronę gdzie znajduje się wejście do szatni oraz z szatni wejście do przedszkola, drzwi otwierane ręcznie, lub w lewą stronę, gdzie znajdują się toalety, wejście do pomieszczeń technicznych (kuchnie i zmywalnie, gabinet intendenta,) oraz wejście umożliwiające dostanie się do schodów prowadzących na piętro oraz windy, którą osoby niepełnosprawne mogą wjechać na pierwszą kondygnację budynku, w celu dostania się do pomieszczeń administracyjnych (gabinet dyrektora, sale specjalistyczne) oraz auli przedszkola.  Dostosowany jest również do osób niewidomych oraz słabo widzących (oznaczenie w alfabecie Brailla nazw grup oraz oznaczenia powierzchni podłogowych) jak również do osób słabo słyszących z aparatami słuchowymi ( w budynku zamontowana została pętla indukcyjna).

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Natomiast pies powinien posiadać aktualne badania i szczepienia oraz potwierdzenie statusu psa asystującego.

3. Budynek (budynek Szkoły Podstawowej nr 11) przy ulicy Warneńczyka 2, gdzie mieści się oddział zerowy przedszkola, jest budynkiem parterowym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wejście główne mieści się przy ul. Warneńczyka 2. Sala przedszkolna mieści się w pobliżu szatni szkolnych (pomieszczenie nr 23). Nie posiada barier architektonicznych, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzorkowymi, słuchowymi.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.

 

 

 

 
Ulti Clocks content
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Kalendarz


Dzisiaj jest: Piątek
18 Czerwca 2021
Imieniny obchodzą
Efrem, Elżbieta, Gerwazy, Leonia,
Marek, Marina, Paula

Do końca roku zostało 197 dni.
Zodiak: Bliźnięta


Łącznie wizyt na stronie180930

Przedszkole Miejskie nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Smoka Felusia w Mielcu