• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole Miejskie nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Smoka Felusia w Mielcu

herb konina godlo polski Logo BIP

Opłaty w roku szkolnym 2022/2023

 

- UBEZPIECZENIE - 50 zł (do końca września),

- Rada Rodziców:    200   zł/kwota ustalona przez Rodziców na pierwszym zebraniu

Wpłat można dokonywać u wychowawców poszczególnych grup.

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, sejm zdecydował, że 6-latki od 1 stycznia 2017. będą objęte subwencją oświatową. W związku z powyższym Rada Miasta Mielca ustaliła uchwałę Nr XXIX/289/2016 w sprawie zniesienia opłat za godziny pobytu dziecka 6-letniego w przedszkolu. Pozostałe dzieci tj. w wieku do 5 lat podlegają opłatom tj. w uchwale tj. od 7:30 do 12:30 – bezpłatnie, pozostałe godziny 1 zł za każdą rozpoczęta godzinę. Opłata zostaje obniżona o 50% gdy z wychowania przedszkolnego korzysta dziecko z rodzinnego programu „Mielecka Karta Rodziny 3+”. Opłata nie jest wnoszona  w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Powyższe informacje dotyczą tylko opłat za godziny pobytu dziecka w przedszkolu. Opłaty za wyżywienie ponosi każdy zgodnie z obowiązującymi stawkami.

 

Szanowni Rodzice!

Aby sprawdzić kwotę do zapłaty za pobyt dziecka

w przedszkolu  należy zalogować się  na

podanej stronie w następujący sposób:

1. wejść na stronę edziecko.um.mielec.pl

2. wpisać login, czyli PESEL danego dziecka,

3.  następnie wpisać hasło - 0123456789 
/hasło można zmienić już przy pierwszym logowaniu/

Bardzo prosimy o codzienne odbijanie kart

w czasie przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola.

Brak potwierdzenia przyjścia/wyjścia skutkuje naliczeniem

odpłatności od godz. 6:00 do 16:30.

Opłaty za przedszkole oraz wyżywienie można wpłacać tylko na konto przedszkola

do 16 dnia każdego miesiąca. Po przekroczeniu terminu wpłaty będą naliczane ustawowe

odsetki za zwłokę w opłatach.

 

Numer konta przedszkola:

39 1020 4913 0000 9502 0119 3580

(wpisując w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka)

 

Dzienny koszt wyżywienia - od 1 stycznia 2023r wynosi 8,50 zł

 

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA:

skorzystania ze zniżki w płatnościach za przedszkole w ramach programu "Mielecka Karta Rodziny 3+"

będzie możliwa tylko po okazaniu i podaniu numeru karty w przedszkolu.

"Mielecka Karta Rodziny 3+" - kliknij, aby uzyskać informację

facebook