• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole Miejskie nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Smoka Felusia w Mielcu

herb konina godlo polski Logo BIP

Kilka słów o absolwentach ...

 

Absolwenci, kto to taki?


To dziewczyny i chłopaki,
Które zbyt szybko nam dorastają,
I już z Przedszkola nie korzystają 

 

 

Absolwent Przedszkola Miejskiego nr 20 w Mielcu jest dzieckiem rozwiniętym harmonijnie,

samodzielnym i twórczo funkcjonującym na miarę własnych możliwości ponieważ:

 

- ma wyrobione nawyki samoobsługowe, higieniczne i kulturalne,

- posiada umiejętności porozumiewania się, zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

- posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym z zakresu edukacji językowej i matematycznej,

- przejawia postawę patriotyczną: poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej,

- orientuje się w tym, co dobre a co złe,

- dysponuje wiedzą o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,

- posiada umiejętność wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

- dba o bezpieczeństwo własne i innych,

- dba o swoje zdrowie, jest sprawny fizycznie na miarę swoich możliwości, uczestniczy w zabawach i grach sportowych,

- posiada umiejętność wyrażania własnych uczuć, myśli i opinii,

- przestrzega norm i zasad dobrego wychowania, stosuje zwroty grzecznościowe,

- jest ciekawe świata i otwarte na zdobywanie nowej wiedzy oraz umiejętności,

- obdarza szacunkiem osoby starsze i niepełnosprawne,

- radzi sobie ze stresem i napotkanymi trudnościami.

facebook